Privacy statement

Betsypalmer.com verzamelt gegevens voor verschillende doeleinden van bezoekers van haar website. In deze privacy verklaring wordt aangegeven welke gegevens wij verzamelen en waarom wij deze verzamelen. Ook geven we aan hoe we de gegevens verkrijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Betsypalmer.com respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Over Betsypalmer.com/Betsypalmer.nl
Betsypalmer.com/betsypalmer.nl is een online winkel in schoenen en accessoires voor dames in de maten 36 t/m 41. Onze website wordt gebruikt voor het aanbieden van producten, informatie en communicatie over en met Betsy Palmer. Via onze website verzamelen wij bepaalde gegevens. Hieronder vindt u gegevens over Betsy Palmer die u nodig heeft indien u contact met ons wilt opnemen.
 
Betsy Palmer
Rokin 9-15
1012 KK Amsterdam
Nederland
 
Tel +31 (0)20-3308213
Fax +31 (0)20-4201060
 
Email: info@betsypalmer.com
Website http://www.betsypalmer.com
 
KvK Amsterdam: 3327 4631
BTW-nummer: NL 8200 11 344 B01
 
Bankrelatie: 
Rabobank 374 399 131
Iban NL20RABO 0374 399 131
BIC RABONL2U
ten name van Betsy Palmer B.V.
 
Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om u goed te kunnen helpen, hebben we wat gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft worden uw naam, (email)adres en telefoonnummer opgeslagen. Deze worden uitsluitend gebruikt voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd (voor bestellingen of het aanpassen van uw gegevens door uzelf).
 
Betsypalmer.com verwerkt drie soorten gegevens: identiteit-, betaal- en verkeersgegevens.
 
Identiteitsgegevens
Dit zijn gegevens die u invult tijdens het bestel- of registratieproces: 
 
- Aanhef (De heer of Mevrouw) 
- Naam (voor- en achternaam) 
- Adres 
- Postcode 
- Woonplaats 
- Land 
- Emailadres 
- Telefoonnummer 
- Mobiele telefoonnummer 
 
Deze gegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken en zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met uw bestelling. Het e-mailadres dat u hier invult wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. 
 
U kunt aangeven of u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Vinkt u deze optie aan, dan ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via onze website, de link in de nieuwsbrief of door ons een reply e-mail te sturen met hierin het verzoek u af te melden. De overige gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet verstrekt  aan derden voor commerciële doeleinden.
 
Betalingsgegevens
Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen uw betaalwijze (Creditcard of Ideal-betaling). Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.
 
Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres*, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website.
 
Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.
 
* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen.
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Betsypalmer.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Betsypalmer.com geen cookies ontvangt.
 
Doelen en gegevensverwerking
Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Betsypalmer.com uw gegevens verzamelt. Betsypalmer.com heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van uw gegevens:
 
Identiteitsgegevens verwerkt Betsypalmer.com voor administratieve doeleinden, zoals:
- het verwerken van uw bestelling (administratief) 
- de bezorging van uw bestelling op het door u gekozen afleveradres (administratief) 
 
Betalingsgegevens verwerkt Betsypalmer.com voor administratieve doeleinden, namelijk: 
- de betaling van uw bestelling
 
Verkeersgegevens verwerkt Betsypalmer.com voor communicatieve doeleinden, zoals:
- het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site
 
Doorlinken via onze website
De website van Betsypalmer.com kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Betsypalmer.com vallen. Betsypalmer.com is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Betsypalmer.com met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.
 
Herkomst van gegevens 
De gegevens die Betsypalmer.com verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die u zelf verstrekt via www.betsypalmer.com.
 
Verstrekking van gegevens
Betsypalmer.com verstrekt uw gegevens niet aan derden, behoudens geldende wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy verklaring omschreven doeleinden gebruikt.
 
Rechten van bezoekers en onze klanten 
Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om uzelf tot ons te richten met het verzoek u mede te delen of onze organisatie uw gegevens verwerkt. Wij zullen binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan u doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.
 
U heeft tevens het recht, door middel van een tot ons gericht verzoek, om de u betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake doend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.
 
Wanneer u geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kunt u ons hiervan per email op de hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief of via onze website.
 
Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden hierover mededelingen te doen.
 
Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Betsypalmer.com verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.
 
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze privacy verklaring toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoek aan onze website, neemt u dan schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.
 
Betsypalmer.com kan tussentijds deze privacy verklaring aanpassen wanneer  zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt.